Prospektregler – Börsregler

Ett av de ämnen jag tillbringat mest tid med är frågan om ansvaret för innehållet i prospekt vid emission och överlåtelse av aktier och andra värdepapper. I min doktorsavhandling behandlar jag detta ämne ingående, jag har på regeringen uppdrag bidragit till lagstiftningen på området och jag har publicerat en rad artiklar i Sverige och i utlandet. På denna sida har jag lagt in min akademiska avhandling och en del av det material jag publicerat i ämnet. Vidare finns här en del av det jag publicerat avseende börsrätt och börsregler som berör andra delar av värdepappersätten än prospekt.