Ansvar för banker, rådgivare och mäklare

Ansvarig är den person som enligt rättsliga normer och överväganden skall stå för följderna av en handling eller underlåtenhet. Ansvar kan med stöd av en rad lagar utkrävas av såväl aktiemarknadens rådgivare och aktörer som rådgivare inom andra verksamhetsområden. Exempelvis kan nämnas advokater och andra jurister, revisorer, bankers rådgivare och institut, mäklare, experter och konsulter. Jag har skrivit en del även i detta ämne och den här sidan har jag samlat korta texter som behandlar rådgivares ansvar. En mer ingående analys av rådgivaransvar finner du i min doktorsavhandling under fliken Prospektregler.