Insiderbrott marknadsmissbruk

Min forskning har till övervägande delen rört värdepappersmarknaden, och frågan om olaglig insiderhandel och marknadsmissbruk låg nära till hands. Marknadsmissbruk, som på engelska benämns market abuse, är den gemensamma beteckningen för olaglig insiderhandel, obehörigt röjande och kursmanipulation. I Sverige har lagstiftningen mot insiderbrott och kursmanipulation knappast uppfyllt det i förarbetena uppställda syftet att upprätthålla förtroendet för finansmarknaden. Sedan den första insiderlagen infördes år 1991 har av flera tusen fall av misstänkta brott mot bestämmelserna få resulterat i fällande domar. Jag har funderat en hel del runt detta och publicerat mina tankar i en bok och i en rad artiklar. Jag passar här på att rikta ett tack till professor Madeleine Leijonhufvud som var först i Sverige med att uppmärksamma rättsområdet och som hade vänligheten att ge mig råd och vägledning genom det för mig nya - straffrättsliga området.