Grupprättegång - Class Action

Grupprättegång eller grupptalan, på engleska class action är talan i domstol som förs av grupper genom en eller flera personer. Bland de grupprättegångar som förts i svensk domstol kan nämnas grupptalan mot Skandia, mot Acta, mot Salus ansvar. Grupprättegång infördes i Sverige den 1 januari 2003 då lagen (2002:599) om grupprättegång trädde i kraft.