Friskrivning

En stor fråga inom många rättsområden är hur gränserna för möjligheten att ogiltigförklara ett avtal ska dras. Med eller utan stöd av villkor och friskrivningsklausuler kan ansvaret för att fullfölja ett åtagande uteslutas eller begränsas. Enligt avtalslagen får ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende bland annat om avtalet eller ett visst avtalsvillkor är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll. Här finns ett par av mina artiklar i ämnet.