Fler ämnen

På denna sida har jag samlat några texter i ämnen jag berört helt kort. Jag har bland annat skrivit om olika aspekter på fördelning av reglering mellan myndigheter och aktörerna på marknaden. Ett bolag är vid börsnotering dels bundet av lagar och förordningar, dels av noteringsavtalet med börsen. Därutöver finns emellertid en rikhaltig flora av rekommendationer och allmänna råd utfärdade av branschorganisationer och marknadsaktörer, samt även den praxis som utvecklats av aktiemarknadens aktörer. Den rättsliga innebörden i det som benämns självreglering är emellertid oklar, såsom exempelvis vilka rättsföljder som kan knytas till de rekommendationer som ges ut av de fristående organisationerna.
Här finns även mina tankar runt signalspaning, publicerade i Veckans affärer.