Engangemang

Childhood

Childhood braceletVarje barn har rätt till sin barndom, till trygghet, glädje, lekfullhet och nyfikenhet på livet. Alla har rätt att få växa upp och utvecklas både socialt och intellektuellt.
Syftet med stiftelsen World Childhood Foundation är att värna om barns rätt till en trygg barndom och särskilt arbeta för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen. World Childhood Foundation vill ge dem möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor.

Watoto Foundation

The Watoto Foundation är en insamlingsstiftelse som grundats av Eva-Lotta och Mikael Rickfors. Med musikens hjälp samlar familjen Rickfors in medel till olika projekt för de mest utsatta barnen i Kenya och Ngamwanza barncenter i utkanten av Nairobi: www.ngamwanza.org Centret tar hand om 40 föräldralösa barn från 4 till 12 år. De får mat, förskoleundervisning, kläder, uniformer och skolmaterial.

Majblomman

KSSS LogoMajblomman värnar om barns rätt till ett fullgott och värdigt liv och Majblommans syfte är att bekämpa barnfattigdom i Sverige.
Majblomman är en av världens äldsta barnhjälpsorganisationer.

Mentor Foundation

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Mentor verkar för att ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.
Mentors verksamhet består av två delar; mentorprogrammet, där man arbetar med mentorskap för ungdomar och föräldraverksamheten där man arbetar med att stötta, utbilda och uppmuntra föräldrar, i första hand tonårsföräldrar.

Bröstcancerfonden

I Sverige dör varje år 1 500 kvinnor i bröstcancer. Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond och den startades 2001 av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO. De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer. Rosa Bandet är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer.

KSSS Kungliga Svenska Segel Sällskapet Junioravdelningen

KSSS LogoKungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS, är Sveriges största och äldsta segelsällskap. Det grundades 1830 och har ca 5 500 medlemmar.
KSSS arrangerar läger, junior- och elitträning samt eskadersegling. KSSS är även en av de ledande kappseglingsarrangörerna i Sverige. Bland kappseglingarna är ÅF Offshore Race (f.d. Gotland Runt) den mest kända, som även är en av världens största havskappseglingar.