Aktiebolagslagen

År 2005 fick Sverige en ny aktiebolagslag som ersatte den då trettio år gamla 1975 års lag. Även om Aktiebolagskommittén hade haft i uppgift att förnya lagen sedan 1990 har man inte hunnit med i den snabba utvecklingen på det aktiebolagsrättsliga området, där internationaliseringen av marknaden och EG-rätten har så stort inflytande. Lagen omarbetas och anpassas sålunda kontinuerligt efter de nya förutsättningarna. Jag fick i samband med lagens införande i uppgift att redogöra för de förändringar den nya lagen skulle komma att innebära för marknadens aktörer och här finner du några av mina artiklar i ämnet.